Transportul maritim mondial are o nouă strategie de control al emisiilor

Organizația Maritimă Internațională (OMI) a adoptat o strategie revizuită care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din industria navală cu 1 milion de tone pe an până la zero până în 2050. Strategia revizuită a fost adoptată în cadrul unei reuniuni a Comitetului ONU pentru protecția mediului marin, care a avut loc la Londra, în Marea Britanie.

Documentul stabilește „criterii de referință indicative” pentru ca emisiile totale de gaze cu efect de seră provenite de la nave să fie reduse cu cel puțin 20%, urmărind 30%, față de nivelurile din 2008 până în 2030, și cu cel puțin 70%, urmărind 80%, cât mai curând posibil. Strategia stabilește obiective suplimentare pentru dezvoltarea de tehnologii, combustibili sau surse de energie cu emisii de gaze cu efect de seră zero sau aproape zero.

Strategia inițială a OMI privind emisiile de gaze cu efect de seră, adoptată în 2018, prevedea o reducere a emisiilor de carbon de cel puțin 40% față de nivelurile din 2008 până în 2030 și o reducere a emisiilor totale de gaze cu efect de seră din industria navală cu cel puțin 50% până în 2050. Aceasta nu era compatibilă cu obiectivul Acordului de la Paris din 2015 de limitare a încălzirii globale la mult sub 2°C și cu eforturile de limitare a creșterii temperaturii globale la 1,5°C.

OMI a stabilit ca termen limită anul 2025 pentru a conveni asupra unui set de măsuri pe termen mediu pentru a sprijini o strategie privind emisiile de gaze cu efect de seră. Aceste măsuri ar trebui să includă atât un standard special pentru combustibilii marini care să reglementeze eliminarea treptată a intensității gazelor cu efect de seră, cât și un mecanism de stabilire a prețului emisiilor pentru transportul maritim. Impactul fiecăreia dintre măsurile avute în vedere va fi evaluat din această vară până în toamna anului viitor. Se preconizează că măsurile selectate vor fi adoptate în cadrul reuniunii Comitetului ONU pentru protecția mediului marin din toamna anului 2025.

Deși strategia revizuită nu este obligatorie din punct de vedere juridic, măsurile utilizate pentru punerea sa în aplicare pot fi obligatorii. De exemplu, în urma adoptării strategiei inițiale privind emisiile de gaze cu efect de seră, OMI a convenit asupra unor măsuri pe termen scurt de reglementare a emisiilor. Două dintre acestea au intrat în vigoare în 2023: indicele de eficiență energetică a navelor existente și indicele de intensitate a carbonului. Aceste măsuri sunt obligatorii din punct de vedere juridic, deoarece sunt incluse într-un tratat internațional, Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave.