Politica în domeniul gestionării integrate a resurselor de apă a fost discutată în contextul cooperării Republica Moldova – UE

Evoluțiile recente privind elaborarea politicilor în domeniul resurselor de apă, furnizarea informațiilor referitoare la implementarea Acordului de Asociere, progresul și următorii pași în implementarea programului EU4Environment Resurse de apă și Date de mediu în Moldova, au fost examinate în cadrul  celei de-a 7-ea ședințe a Comitetului de Coordonare a Dialogului Național privind politica în domeniul gestionării integrate a resurselor de apă în Republica Moldova. Participanții la reuniune au discutat despre coordonarea activităților partenerilor de dezvoltare în sector, precum și abordarea tematicii soluțiilor bazate pe natură cu posibilele aplicații și beneficii în Republica Moldova.

În luarea sa de cuvânt, Ministra Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov, a menționat că „Gestionarea eficientă a resurselor de apă este o prioritate pentru activitatea Guvernului RM și a Ministerului Mediului, iar direcțiile strategice de intervenție sunt îndreptate spre obținerea clasei de calitate superioară a resursei de apă. În acest sens, suportul constant acordat de UE face posibilă realizarea reformelor și avansarea pe aproximarea legislației, preluarea practicilor bune implementate în țările membre UE, implementarea proiectelor de infrastructură care să accelereze accesul cetățenilor la surse sigure de apă și sanitație. Provocările sunt mari în sector, dar suntem convinși că suportul partenerilor de dezvoltare și prin consolidarea eforturilor autorităților naționale vom obține rezultate și vom avansa pe parcursul european al țării”.

La rândul său, Adam Grodzicki, șeful adjunct al Secției Cooperare a Delegației UE în Moldova, a menționat că „UE rămâne partener al Republicii Moldova în domeniul gestionării resurselor de apă și salută inițiativele în curs de desfășurare referitor la îmbunătățirea calității resursei, consolidarea cooperării transfrontaliere – foarte importantă pentru Moldova, în scopul creării condițiilor adecvate de trai pentru cetățenii țării”.

Ședința este organizată cu suportul Programului EU4Environment Resurse de Apă și Date de mediu, finanțat de Uniunea Europeană. Partenerii de implementare a proiectului au prezentat activitățile și rezultatele înregistrate dar și provocările existente. Scopul este ca prin discuții și colaborare să fie identificate soluții optime pentru depășirea tuturor obstacolelor.

Ședința 7-a a Comitetului de Coordonare a Dialogului Național privind politica în domeniul gestionării integrate a resurselor de apă în Republica Moldova se desfășoară la Chișinău, în zilele de 25-26 aprilie.

Sursa: mediu.gov.md