Autoritățile din 3 raioane au semnat Acordul de suport în gestionarea deșeurilor cu BERD

Pe 12 ianuarie curent, a fost semnat Acordul pentru proiectul ,,Deșeuri solide în Republica Moldova” dintre Banca Europeană de Reconstrucții și Dezvoltare și autoritățile publice locale din Ungheni, Nisporeni și Călărași.  BERD oferă Republicii Moldova un împrumut de 25 milioane euro, pentru extinderea și modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor.

Ungheni, Nisporeni și Călărași (RMD nr.5) este prima regiune de management a deșeurilor care va beneficia de susținerea BERD în cadrul proiectului, necesitând o investiție estimativă de circa 19,48 milioane euro. Aceasta va fi finanțată în cadrul primei tranșe de 6,94 milioane euro din împrumutul BERD, cu o sumă similară oferită de BEI. Parteneriatul pentru Eficiență Energetică și Mediu din Europa de Est (E5P), la care Uniunea Europeană (UE) este cel mai mare donator, va oferi și un grant de investiții de până la 5,6 milioane euro pentru reabilitarea sa. Proiectul mai beneficiază de susținere prin cooperare tehnică, finanțată de Suedia.

Rolul autorităților publice locale din orașele Ungheni, Nisporeni și Călărași este de a implementa acțiunile stabilite în foaia de parcurs pentru RMD nr. 5, care se realizează de către Ministerul Mediului și ține să confirme angajamentul APL-urilor pentru buna desfășurare a proiectului ”Deșeuri solide în Republica Moldova”.  Acordul prevede un șir de condiții de care trebuie să se țină cont în procesul de implementare a acestuia.

Proiectul este prima acțiune la scară largă în sectorul de gestionare a deșeurilor solide din Moldova care implică mai multe regiuni și este un pas important către o soluție durabilă pentru serviciile de gestionare a deșeurilor solide. Investiția BERD va sprijini îmbunătățirile din sistemul de gestionare a deșeurilor solide din trei zone de management a deșeurilor din cadrul Strategiei de Gestionare a Deșeurilor Solide din Moldova. Acesta va finanța achiziționarea de bunuri pentru colectarea și transferul deșeurilor, cum ar fi containere pentru deșeuri și vehicule de colectare, precum și construcția infrastructurii de eliminare și tratare a deșeurilor solide, cum ar fi depozite de deșeuri și instalații de sortare și tratare a deșeurilor.

BERD acordă un împrumut suveran, în valoare de 25 milioane euro, Guvernului Republicii Moldova pentru finanțarea investițiilor critice în infrastructura de gestionare a deșeurilor solide și pentru abordarea provocărilor urgente de mediu. Împrumutul BERD face parte dintr-un pachet de finanțare mai amplu, Banca Europeană de Investiții (BEI) oferind un împrumut suveran suplimentar în valoare de 25 milioane euro, precum și mijloace financiare nerambursabile pentru investiții din partea donatorilor internaționali.

Investiția BERD va permite Guvernului Republicii Moldova să asigure o colectare îmbunătățită și mai eficientă a deșeurilor municipale, acoperind nu doar centrele urbane, ci și zonele rurale. Proiectul permite extinderea, regionalizarea și crearea unui sistem regional consolidat de gestionare a deșeurilor solide în zonele participante. Se preconizează ca proiectul să servească drept model pentru un sistem durabil de gestionare a deșeurilor solide în toată țara.

Infrastructura municipală bine funcțională, inclusiv gestionarea deșeurilor solide, au un rol esențial în protejarea sănătății umane a mediului, astfel, contribuie la construirea orașelor durabile și moderne pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite (ODD).

Construcția unui depozit regional de deșeuri în conformitate cu standardele UE, închiderea depozitelor de deșeuri neconforme și a multor gunoiști neautorizate mai mici vor reduce aruncarea ilegală a deșeurilor, în timp ce investițiile în reciclabile separate la sursă, deșeuri verzi și instalații mixte de tratare a deșeurilor vor crește ratele de reciclare și vor asigura eliminarea în condiții de siguranță pentru mediu. De asemenea, va reduce semnificativ emisiile de dioxid de carbon și metan asociate cu eliminarea deșeurilor, contribuind astfel la eforturile Republicii Moldova de decarbonizare, în conformitate cu angajamentele asumate în temeiul Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

BERD este un important investitor instituțional în Moldova. Până în prezent, Banca a investit peste 1,8 miliarde euro în țară prin 158 de proiecte, cu 57% din portofoliul său în infrastructură durabilă. 

Fondurile sunt destinate să ajute Republica Moldova să îmbunătățească eficiența energetică, contribuind la securitatea energetică, competitivitatea economică și dialogul politic, având în același timp un impact pozitiv asupra mediului. BERD acționează ca administrator al fondului E5P, oferind sprijin administrativ pentru gestionarea fondului în numele tuturor părților interesate.

Sursa:mediu.gov.md