Atelier ”Implementarea legii privind emisiile industriale în Republica Moldova”

Ministerul Mediului în parteneriat cu GIZ desfășoară atelierul: ”Implementarea legii privind emisiile industriale în Republica Moldova”. Evenimentul are loc pe 21 și 22 noiembrie curent, care va include și vizite de studiu la S.A.”Termoelectrica” și S.A.„Vetropak Chișinău”.

Ministra Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov a salutat prezența la eveniment a tuturor experților și și-a exprimat speranța că, implementarea legii cu privire la emisiile industriale va fi mai ușoară decât elaborarea acesteia. ”Avem 2 ani ca să aprobăm un șir de regulamente și pentru a lucra cu agenții economici în vederea implementării riguroase”, a menționat ministra Mediului, dna Iordanov.

Expertul GIZ, Lothar Gündling a vorbit despre legislația Uniunii Europene privind emisiile industriale, subliniind că: ”Legea privind emisiile industriale se dezvoltă continuu, nu doar între statele membre, dar, și la nivel european.” De asemenea, a felicitat RM că a reușit să aprobe o lege atât de importantă pentru mediu, accentuând că, următorii pașii în procesul de implementare trebuie să fie bine pregătiți pentru un impact durabil.

Parlamentul Republicii Moldova a votat în septembrie curent, legea privind emisiile industriale. Legea stabilește norme menite să prevină și să reducă emisiile industriale nocive în aer, apă și sol, dar și să prevină generarea de deșeuri. Iar, ca instalațiile industriale să poată funcționa, va fi nevoie de eliberarea autorizaților permisive. Autorizația de mediu a emisiilor în apă, aer și sol va fi stabilită pentru fiecare sursă de poluare și nu pentru agenți economici, așa cum este în prezent. De asemenea, în cadrul atelierului va fi prezentată experiența Germaniei privind sistemul de autorizare integrată, de către expertul GIZ, Dr. Richard Schlachta.

La atelier participă reprezentanți ai Ministerului Mediului, Agenția de Mediu și experții GIZ prin proiectul „Dezvoltarea capacităților pentru politica climatică în țările din Europa de Sud-Est, Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală, etapa III”. Mâine, 22 noiembrie 2022, cei prezenți vor efectua două vizite de studiu la societățile pe acțiuni ”Termoelectrica” și „Vetropak Chișinău”.

Sursa: mediu.gov.md