Militanții pentru drepturile omului la un mediu sănătos pot beneficia de un îndrumar practic și exhaustiv, dezvoltat cu suportul financiar al Uniunii Europene și Echipei Europa  

Asociația EcoContact, în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), lansează Ghidul apărătorilor dreptului la un mediu sănătos – un îndrumar dedicat tuturor promotorilor unui mediu protejat și sănătos. 

Documentul reprezintă un punct de reper în vederea soluționării problemelor legate de procesul de aplicare a prevederilor corespunzătoare privind protecția mediului și garantarea dreptului la un mediu sănătos. Totodată, îndrumarul este o inițiativă de pionierat în ce privește analiza cadrului juridic internațional și național care poate ghida actualii și viitorii apărători ai drepturilor omului la un mediu sănătos, privind aplicarea în practică a procesului continuu și complex de protecție a mediului înconjurător.

Natalia Guranda, director executiv EcoContact: ”În Republica Moldova, tot mai mulți cetățeni au început a milita pentru protecția mediului fără a deține un anumit statut sau poziție în societate. Astfel, necesitatea unui document de ghidare al acestor apărători pentru a cunoaște care sunt drepturile și posibilitățile, instrumentele și mecanismele este una imperativă și actuală.”

Ghidul este structurat pe opt capitole și se referă la: cadrul normativ internațional și național; profilul apărătorilor mediului; informația ecologică și informația despre starea mediului; autoritățile competente în constatarea și să sancționarea încălcărilor legislației de mediu; mecanismele naționale de protecție a drepturilor omului la un mediu sănătos; mecanismele internaționale de asigurare a dreptului omului la informație de mediu, la participare în procesul decizional și la acces la justiție în materie de mediu; mecanismul de protecție a drepturilor omului la un mediu sănătos prin CEDO; mecanisme de protecție a apărătorilor dreptului omului la un mediu sănătos.

De asemenea, îndrumarul conține concluzii și recomandări referitoare la utilizarea unor metode și strategii de protecție și securitate, precum și modele de cerere de solicitare a informațiilor de mediu, cerere de chemare în judecată, dar și model de petiție.