Procesul de implementare a proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” discutat la Ministerul Mediului

La data de 23 august anul curent, Ministerul Mediului a organizat o ședință cu participarea reprezentanților Băncii Europene pentru Investiții (BEI) și a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în vederea definitivării aspectelor tehnice pentru implementarea proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”. Acesta urmează a fi implementat cu participarea a trei parteneri: BEI, BERD și partea asigurată de un alt potențial donator.

În rezultatul discuțiilor cu conducerea Ministerului Mediului, pentru a evita situații de tergiversare și refuz a autorităților publice locale de alocare a terenurilor incluse în studiile de fezabilitate pentru construcția poligonului de deșeuri și a stațiilor de transfer, s-a solicitat de a schimba unele aspecte funcționale și anume necesitatea transmiterii terenurilor destinate poligonului regional de deșeuri și a stațiilor de transfer în proprietate statului, cu transmiterea ulterioară a acestora în gestiunea economică a operatorilor regionali, astfel încât să fie asigurată continuitatea proceselor. Totodată, a solicitat identificarea unor soluții în care pentru un număr de aproximativ 25 % din populație din Regiunea de Management al Deșeurilor (RMD) numărul 5 (raioanele: Nisporeni, Ungheni şi Călăraşi), să fie examinată opțiunea colectării deșeurilor de la casă la casă și nu la platforme centralizate.

Astfel, conform studiului de decalaj, prezentat la sfârșitul lunii aprilie, au fost purtate un șir de discuții între cei doi finanțatori (BEI și BERD) cu privire la gradul de argumentare a studiului și necesitate completării acestuia. Prin urmare, varianta finală a studiului de decalaj prezentată autorităților publice locale, care de principiu reflectă intervențiile în aria de acoperire a RMD 5, fiind dezvoltate opțiunile instituționale și logistice privind organizarea serviciilor la nivel regional. La fel, în baza ultimelor discuții în cadrul Ministerului Mediului sunt finalizate ajustările privind investițiile prioritare în cadrul proiectului. În rezultatul acțiunilor realizate au fost calculate investiții de circa 17 mil. Euro pentru RMD 5.

La solicitarea Ministerului Mediului privitor la demararea procesului de revizuire a studiilor de fezabilitate pentru zonele 1 și 8, la fel s-a dat curs de către BERD, fiind conturat un pachet de asistență de circa 400 mii euro. În acest sens, de către compania de consultanță contractată, au fost prezentate proiectele rapoartelor intermediare și urmează ca instituțiile abilitate ale statului să se expună asupra documentelor prezentate iar ulterior să fie inițiată procedura de elaborare a studiilor de decalaj față de studiile de fezabilitate în RMD 1 și 8. În cazul celorlalte regiuni de management a deșeurilor, s-a stabilit în comun cu reprezentanții băncilor, că relansarea procedurilor de elaborare a studiilor de fezabilitate, inițiate anterior, vor fi realizate implementării proiectului pilot în RMD 5.

Sursa:mediu.gov.md