30 de ani de la adoptarea Convenției privind protecția și utilizarea cursurilor de apă tranfrontaliere și a lacurilor internaționale

Reprezentanții Ministerului Mediului a Republicii Moldova, în perioada 28-30 iunie, participă la Tallin, Estonia în cadrul evenimentelor organizate pe platforma Convenției privind apa. Îna ceastă perioadă este organizată a patra reuniune comună a Grupurilor de Lucru pentru Managementul Integrat al Resurselor de Apă și pentru Monitoring și Evaluare și se marchează cea de-a 30-a aniversare a Convenției privind Apa. 

Evenimentul organizat de Ministerul Mediului al Estoniei, în cooperare cu UNECE și Finlanda, întrunește reprezentați ai guvernelor țărilor (părți ale Convenției privind apa și țări în proces de aderare), organizații internaționale și regionale, organizații bazinale, societatea civilă, sectorul privat, mediul academic, și alte părți interesate.

Concomitent, Secretariatul Convenției privind apa, în comun cu Estonia și Finlanda organizează ședința dedicată aniversării a 30 de ani a Convenției privind apa, care, a devenit un instrument juridic și practic major pentru cooperarea tranfrontalieră în domeniul apei. În cadrul evenimentului dat se prezintă  noua publicație The Water Convention: Results and Achievements from 30 Years of Fieldwork”, pe care Secretarul Executiv al UNECE, a descris-o drept „o sursă de îndrumare și inspirație și un apel la intensificarea acțiunii noastre privind cooperarea transfrontalieră în domeniul apei”.

Numărul țărilor părți ale Convenței privind apa este în continuă creștere. Astfel, în perioada 2016-2021, la acest document global s-au alăturat 5 țări din afara regiunii UNECE, în prezent, acesta fiind constituit din 46 țări. 

Sursa:https:mediu.gov.md