La Chișinău va avea loc lansarea primei stații automate de monitorizare a calității aerului atmosferic de tip trafic

La 24 iunie, ora 10:00, la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Mihai Viteazul, va avea loc lansarea primei stații automate de monitorizare a calității aerului atmosferic de tip trafic. Aceasta reprezintă o construcție modulară, din tablă zincată, camuflată color specific,  echipată cu 5 analizoare de gaze pentru monitorizarea oxizilor de azot, dioxidului de sulf, ozonului, monoxidului de carbon și particulelor în materie PM10/PM2,5 cu consumabilele incluse, încorporate într-o construcție specifică; sistem de condiționare și continuitate a alimentării cu energie elctrică; pompă de prelevare; calculator cu accesoriile corespunzătoare;  mobilier, dispozitive meteorologice și elemente de racordare la curent electric.

Conform strategiei de implementare a monitorizării și managementului calității aerului înconjurător conform standardelor UE în Republica Moldova, elaborată în cadrul programului global al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) ”Consolidarea capacităților pentru implementarea politicii în domeniul climei în Balcanii de Vest, Europa Centrală și de Est și Asia Centrală”, în colaborare cu Ministerul Mediului, statul german a donat Republicii Moldova o stație automată de monitorizare a aerului atmosferic de tip trafic, care va fi capabilă să înregistreze un nivel de poluare preponderent influențat de emisiile provenite de la traficul auto, cu software-ul, analizoarele de gaze și consumabilele incluse.

Potrivit noii legi, pentru monitorizarea și gestionarea eficientă a calității aerului atmosferic, teritoriul republicii urmează a fi divizat în zone și aglomerări de poluanți atmosferici cu concentrații atît ridicate, cît și mai scăzute, în dependență de structura surselor de emisie (trafic, industrie, gospodării, întreprinderi mici), condițiile climatice, descriere geografică, infrastructură, relief, densitatea populației. Aceste caracteristici vor fi relevante în identificarea tipologiei stațiilor ce vor urma a fi instalate: de trafic, industrială, urbană, rurală sau de fond.

Lansarea acestei stații reprezintă o primă acțiune implementată de către Republica Moldova odată cu aprobarea legii privind calitatea aerului atmosferic, conform Directivei UE 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa.

Sursa: mediu.gov.md