A avut loc o nouă reuniune a Comitetului de Coordonare la Convenției Minamata

La 10 iunie curent, a avut loc cea de-a 3-a reuniune a Comitetului de Coordonare privind implementarea proiectului UNEP ,,Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de reducere a riscurilor asociate cu mercurul”. Reuniunea a fost prezidată de președinta comitetului, secretara de stat a Ministerului Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov.

Proiectul, ”Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de reducere a riscurilor asociate cu mercurul”  reprezintă o oportunitate de implicare a tuturor părților interesate în direcția realizării unui viitor sustenabil, în raport cu reducerea riscurilor asociate cu mercurul și accelerarea implementării dimensiunii de mediu. Membrii Comitetului de Coordonare au discutat despre proiectul planului operațional privind responsabilitatea extinsă a producătorului (REP), impactul asupra dezvoltării capacităților reprezentațiilor instituțiilor naționale, mediului privat și asociativ prin transfer de experiență, lecții învățate, instruiri, necesitățile urgente de acțiune pentru o planetă sănătoasă, evoluțiile de progres, precum și alte aspecte ce țin de raportare și implicare.

De asemenea, s-a abordat modul în care convențiile de la Minamata și Basel, contribuie cu un răspuns consolidat privind eliminarea poluării cu deșeuri și conformitatea la prevederile legale privind interzicerea importului, exportului a unor produse cu adaos de mercur, plasate pe piață.

Reamintim că, Convenția de la Minamata a fost semnată pe 10 octombrie 2013, în numele orașului japonez în care, între anii 1950-1960, s-a înregistrat cel mai grav caz de poluare cu mercur, după un accident ecologic la o uzină chimică, care a deversat o mare cantitate de ape industriale poluate cu metilmercur în Golful Minamata, 1932. În anul 2017, Republica Moldova a ratificat Convenția de la Minamata, care obligă țările semnatare ale acestui document să contribuie la protejarea sănătății umane și a mediului de emisiile antropice de mercur și de compuși ai mercurului în aer, apă și sol.

Proiectul ,,Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de reducere a riscurilor asociate cu mercurul” este implementat de IP Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului cu suportul UNEP.

Sursa:mediu.gov.md