LOC FOOD: Gastronomia locală – carte de vizită a destinațiilor turistice autohtone

Proiectul „Dezvoltare locală și cooperare transfrontalieră în domeniul produselor agricole și alimentelor tradiționale (LOC FOOD), BSB1101, finanțat în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014–2020”, este un proiect inovativ pentru Republica Moldova care își propune identificarea specialităților gastronomice locale, cercetarea, protecția și promovarea lor, iar în final crearea „platoului cu produse exclusive locale” pentru turiștii care vizitează anumite destinații.

Proiectul este implementat de Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova (ADTM), în parteneriat cu organizații similare din Grecia, România, Ucraina și Bulgaria.

În toate cele cinci țări parte a proiectului, activitatea de bază o reprezintă agricultura, aici sunt prezente mai multe localități rurale în care domeniul turismului este foarte bine dezvoltat și, mai nou, la etapa actuală, încearcă să atragă un număr mare de turiști grație specialităților locale, care sunt caracteristice prin originalitate. Partenerii proiectului și-au conjugat eforturile pentru a transfera accentele pe producătorul local și pe punerea în valoare a produselor locale, care pot deveni parte a meniului sau o adevărată „carte de vizită” a unor destinații turistice preferate atât de vizitatorii interni cât și de cei internaționali.

Echipa ADTM afirmă că în statele europene este minuțios abordată tematica cercetată în cadrul proiectului. În general, fiecare destinație încearcă să aibă în portofoliul personal preparatul local sau „platoul destinației turistice” care, de cele mai dese ori, este oferit vizitatorului, acesta reprezentând un moment de orgoliu local deosebit. Potrivit observațiilor, localnicii se simt atașați acestei „expresii de patriotism local”, concluzie valabilă și pentru R. Moldova.

Una din primele activități din cadrul proiectului „LOC FOOD” a constat în analiza situației existente, adică a stării produselor locale, popularității și promovării lor, dar și a gradului de prezență pe piața europeană.

Reprezentanții ADTM au realizat un studiu împreună cu reprezentanții industriei turistice, selectând mai multe destinații din R. Moldova, cu scopul de a identifica o gamă largă de preparate locale ce vor fi oferite vizitatorului în calitate de „carte de vizită” a localității. A fost întocmită o lista cu peste 300 de specialități gastronomice locale. Aceasta a generat un interes aparte pentru proprietarii de pensiuni turistice. Pe parcurs, au fost intervievați mai mulți bucătari angajați ai restaurantelor, care au salutat implementarea proiectului respectiv, din motiv că în meniul restaurantelor, de cele mai dese ori, regăsim specialități tradiționale care au puțin în comun cu bucatele locale.

Dacă ne referim la indicații geografice protejate, denumiri de origine protejate și specialități tradiționale garantate, ele reprezintă acele instrumente care leagă oamenii, locul și produsul. Protecția lor se realizează în baza legii N66/2008 menționează reprezentanții AGEPI.

O indicație geografică poate fi protejată atât la nivel național, cât și în baza acordului dintre R. Moldova și Uniunea Europeană, dar și în baza angajamentelor de la Lisabona.

În prezent, în țara noastră sunt 4824 de indicații geografice, denumiri de origine și specialități tradiționale din diferite țări europene protejate în baza prevederilor Acordului de Asociere cu UE, dintre care doar 15 sunt identificate în R. Moldova. Menționăm că pe parcursul anilor au fost realizate unele studii referitoare la identificarea și cercetarea produselor locale care sunt în prezent în proces de înregistrare, iar altele protejate. AGEPI îndeamnă doritorii de a înregistra un produs local să consulte pagina web a organizației: www.agepi.gov.md. Cei interesați aici pot găsi diverse informații, începând cu depunerea cererii până la înregistrare. Tot aici este prezentă harta indicațiilor geografice și harta potențialelor indicații.

Echipa de implementare a proiectului „LOC FOOD” preconizează ca în procesul de realizare a „platoului destinației turistice” să participe activ unele instituții de învățământ, asociații locale de promovare a patrimoniului local, inclusiv cel gastronomic, și reprezentanții unor APL-uri.

Realizatorii proiectului afirmă că este complicat de încurajat persoana care deține o rețetă originală, spre exemplu, moștenită de la bunica, care până a intra în circuitul vizitatorului are un drum lung de parcurs. În primul rând, este problematic procesul de convingere a persoanei ca să creeze o asociație, după care organizația elaborează un statut unde este necesar de menționat că acest grup este deschis pentru toată lumea. Statutul, de asemenea, trebuie să conțină unele date referitoare la conformarea prevederilor caietului de sarcini, monitorizarea calității produsului, anumite proceduri de evaluare și menținere a acestui tip de preparat gastronomic.

Un al treilea pas în asigurarea protecției produsului autohton este completarea unui formular care demonstrează originalitatea produsului respectiv pentru o anumită destinație turistică. Aici sunt trecute principalele argumente ale prezenței preparatului culinar în localitatea dată, specificând anumite condiții geografice, prezența preparatului în istoria zonei sau în memoria colectivă.

La cea de-a patra etapă de asigurare a protecției pentru produsul local se depune cererea cu materialele anexate la AGEPI. Procedura, în total, durează aproximativ 12 luni, după care urmează indicația geografică, denumirea de origine sau specialitatea tradițională garantată înregistrată. Menționăm că, în baza acordului dintre R. Moldova și UE, semnat în 2013, ambele părți s-au obligat să protejeze produsele cu indicații geografice înregistrate în baza unui schimb de liste. În prezent, din numărul total de 15 indicații geografice și denumiri de origine protejate de AGEPI, 8 beneficiază gratuit de protecție și în UE, doar în baza schimbului de liste, care pot fi reînnoite după noi înregistrări de produse. Certificarea reprezintă o dovadă în plus că produsele sunt de calitate, aparținând unei anumite zone. Pe parcurs ele sunt supuse controlului permanent care trebuie să confirme respectarea caietului de sarcini.

Pe lângă procesul de încurajare a actorilor din domeniu în vederea protejării produselor locale, ADTM urmărește explicarea procedurilor de înregistrare a produsului local. În acest scop au fost inițiate consultări cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și AGEPI în vederea explicării și mediatizării procesului de înregistrare și elaborării unui model mai reușit, cu scopul ca acest proces să capete un caracter de masă.

Până aacum, preparatele locale au fost înregistrate separat, iar în cadrul proiectului „LOC FOOD”, în premieră, ADTM vine cu înregistrarea unei serii de preparate: preparate lichide, preparate de bază și deserturi (în total cinci-șapte preparate). Potrivit echipei de implementare a proiectului, specialitățile tradiționale garantate se bucură de popularitate mai mare printre turiști și sunt mai ușor asimilate în circuitul turistic. În scopul eficientizării, în cadrul proiectului, implementatorii și-au focusat activitățile doar pe o singură destinație turistică, unde sunt elaborate caietele de sarcină, iar ONG-ul care și-a asumat protecția și promovarea rețetelor locale se află în proces de reînregistrare. Potrivit echipei ADTM, a fost selectată o destinație care reprezintă reușit legătura dintre ospitalitate, bucătărie și tradiția culinară. A fost aleasă destinația cu cea mai mare varietate de pește din Republica Moldova. Tot aici se practică activ legumicultura, zona fiind bogată în podgorii, fapt care a favorizat crearea mai multor vinării. Echipa proiectului argumentează alegerea sa prin apropierea zonei de Marea Neagră, arealul de implementare a proiectului. Menționăm că destinația selectată în cadrul proiectului „LOC FOOD” recent a devenit zona turistică „Nistrul de Jos”.

Realizatorii proiectului sunt mulțumiți de activitatea voluntară a cetățenilor din cadrul destinației selectate care au venit cu rețetele preparatelor locale. Pregătirea bucatelor a fost documentată video cu scopul introducerii cât mai exacte a datelor în caietul de sarcinii. ADTM merge în teritoriu unde comunică cu localnicii pentru a stimula interesul față de produsul local.

Totodată, remarcăm că au fost analizate curriculele instituțiilor care pregătesc bucătari și cofetari din R. Moldova, unde s-a constatat că preparatele naționale sunt prezente în programe, însă cele locale practic lipsesc. O altă concluzie a cercetătorilor este că în curricula adaptată și în meniurile analizate sunt prezente majoritatea bucatelor moștenite din perioada sovietică. Fenomenul respectiv are nevoie de mai multă cercetare din partea savanților, dar și a cadrelor didactice care pregătesc viitori bucătari și, la rândul lor, vor crea istorie în bucătăria restaurantelor și pensiunilor turistice și vor oferi un meniu original cu tentă locală.

Potrivit echipei proiectului, în prezent în R. Moldova există mai multe destinații turistice cu caracteristici vădit gastronomice: Nistrul de Jos, Prutul de Jos, Găgăuzia, Regiunea Ocnița-Țipova-Lalova (unde sunt înregistrate bucate deosebite), Edineț sau Ungheni. Problema majoră este că, în cazul destinațiilor respective, bucatele locale sunt doar identificate, fără a fi protejate. Echipa ADTM intenționează să fluidizeze acest proces pentru a căpăta un caracter de masă.

Analizând mai în detaliu tradițiile gastronomice din regiunea de sud, echipa de experți a constatat prezența diverselor împrumuturi etnice în acest domeniu. În urma acestei situații întreprinderile de profil care deservesc turiștii își pot îmbogăți meniurile cu mai multe bucate locale. Acest lucru dar și activitățile proiectului vor deveni un adevărat catalizator pentru cei care sunt siguri că au ce prezenta pe platoul cu bucate sau specialități locale pentru turiști și doresc să le protejeze pentru a nu pierde rețetele.

În cadrul proiectului „LOC FOOD” va fi elaborată o bază de date cu preparate, însoțite de fotografii și descrierii, sau mici istorii despre preparatul respectiv. Informația va fi amplasată pe rețeaua comună a proiectului. În prezent, în proces de editare se află broșura cu titlul „Sistemul local de alimentație în R. Moldova”, este editat un ghid de marketing destinat promovării produselor locale, care va sta la baza unui ciclu de instruiri pentru fermierii ce doresc să devină promotori ai produselor locale pe piața națională sau chiar internațională.

Acest proiect își propune să sprijine dezvoltarea economică și socială durabilă în zonele rurale agricole în regiunea de intervenție, prin inițiative integrate, care încorporează aspecte economice, de mediu, sociale și de dimensiuni culturale, și pentru a spori cooperarea regională. În mod specific, proiectul va sprijini dezvoltarea și promovarea produselor alimentare tradiționale locale, contribuind în comunitatea rurală la incluziunea socială, culturală și conservarea biodiversității, prin implementarea de strategii comune pentru provocări comune și sprijinirea activităților locale de la om la om.

În concluzie, putem afirma că activitățile proiectului „LOC FOOD” sunt realizate pentru a crea condiții sigure ca, la finele proiectului implementat de Asociația de dezvoltare a Turismului în Moldova, produsele locale să devină solicitate de cât mai mulți turiști.

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate și de țările participante: Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Turcia și Ucraina.

Această publicație a fost realizată cu asistența financiară a Uniunii Europene.

Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a Asociației de Dezvoltare a Turismului în Moldova și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene

Sursa: GAZETA de Chișinău