Colaborare moldo-turcă în domeniul forestier

Ieri, 19 aprilie, conducerea Ministerului Mediului a primit în vizită delegația oficială a reprezentanților Direcției Generale a Pădurilor și ai Camerei Inginerilor Forestieri din Turcia. În cadrul acesteia, a fost efectuat un schimb de informații cu privire la nivelul actual de împădurire a celor două țări dar și acțiunile ce urmează a fi întreprinse în vederea stabilirii unor noi direcții în relațiile bilaterale.

Secretarul stat al Ministerului Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov a subliniat că această colaborarea cu Republica Turcă, dar și cu organismele internaționale în domeniu are menirea de a contribui la dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, precum și la identificarea problemelor prioritare şi soluţionarea acestora, sprijinul reciproc, prin intermediul cooperării la diferite nivele. În același context, un accent deosebit trebuie pus pe activitățile de cercetare și inovare care contribuie substanțial la sporirea competitivității în regiune și la dezvoltarea durabilă a sectorului forestier.

În condiţiile Republicii Moldova vegetaţia forestieră constituie cel mai important component al mediului, un veritabil scut ecologic, și un suport real în menţinerea unor producţii agricole constante. În acest context, sporirea suprafeței pădurilor cu cel puțin 100  mii ha, este una din priorităţile de țară în domeniul forestier, anunţată public chiar de către Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu și implică concepţii şi măsuri clare menite să schimbe situaţia.

Mr. Mustafa Özkaya reprezentantul Direcției Generale a Pădurilor din Turcia, a vorbit despre experiența țării sale în acțiunile de împădurire și despre proiectele naționale desfășurate în acest domeniu. Oficialul a făcut referire la programul de împădurire, aflat sub patronajul primei doamne, care s-a dovedit a fi unul de succes pentru Turcia. Împădurirea a noi terenuri trebuie văzută și ca oportunități în vederea dezvoltării turismului ecologic, care pe termen mediu și lung se va dovedi destul de rentabil.

În cadrul discuției, dumnealui a afirmat că își pune mari speranțe pe deschiderea şi contribuţia societăţii şi a mediului academic la realizarea unei comunicări eficiente şi la modelarea viitorului ţării noastre, prin prisma promovării culturilor silvice şi a efectelor benefice pentru cetăţeni şi economia naţională.

Sursa: www.mediu.gov.md