Experții din sfera ocrotirii mediului au revenit la dialog după o pauză îndelungată

Astăzi, 4 februarie 2022, după o pauză îndelungată a avut loc ședința-online a experților pentru ocrotirea mediului de pe ambele maluri ale Nistrului (ultima reuniune s-a desfășurat în data de 09 iulie 2020), cu participarea reprezentanților participanților din cadrul formatului de negocieri „5+2”.

Din partea Chișinăului ședința a fost coordonată de Iordanca-Rodica Iordanov, conducătorul grupului de lucru, Secretar de stat din cadrul Ministerului Mediului.

Pe agenda discuțiilor au figurat problemele actuale din sfera ecologică, printre acestea fiind gestionarea eficientă a resurselor acvatice din bazinul râului Nistru, desfășurarea schimburilor informaționale în domeniul hidrometeorologic, necesitatea coordonării măsurilor privind captările și deversările de apă din/către râul Nistru, coordonarea volumelor deversate de la Nodul Hidrotehnic Dubăsari, monitorizarea și schimbul de date privind calitatea apelor de suprafață și a aerului atmosferic, inclusiv privind nivelul de poluare al acestora ș.a.

Totodată, a fost reiterată necesitatea restabilirii accesului liber al reprezentanților Serviciului Hidrometeorologic de Stat la unele posturi hidrometrice amplasate în perimetrul regiunii transnistrene în vederea efectuării periodice a măsurătorilor de debit ale r.Nistru pentru monitorizarea regimului hidrologic al apelor de suprafață și întreprinderea acțiunilor ulterioare ce se impun.

De asemenea, a fost abordată activitatea întreprinderilor din regiunea transnistreană ce sunt înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice, desfășoară operațiuni de import-export externe, inclusiv în statele-membre ale Uniunii Europene, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.815/2005 și care posedă licențe de activitate emise de autoritățile competente ale Republicii Moldova, fiind evidențiat că pentru obținerea de către acestea a autorizațiilor de mediu din partea Inspectoratului pentru Protecția Mediului este necesară asigurarea accesului nestingherit al inspectorilor naționali la fața locului în vederea evaluării calificate a situației și constatării corespunderii proceselor rigorilor stabilite de cadrul normativ în vigoare și cerințelor internaționale la care Republica Moldova a aderat.

Sursa:mediu.gov.md