UE//Au fost realizate ultimele activități din cadrul proiectului „Educație și conștientizare pentru comunități active”, implementat de EcoFM

În perioada 1-10 august în cadrul proiectului „Educație și conștientizare pentru comunități active” au avut loc instruirile dedicate educației de mediu în raioanele unde este prezent  postul de radio EcoFM (Ștefan Vodă, Sîngerei, Anenii Noi, Fălești, Ungheni).

 Aici, cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie și-au reactualizat informația ce ține de educația ecologică. Educatorii au aflat care sunt particularitățile mediului ambiant  și ce reprezintă relația natură- om. Un capitol aparte au constituit obiectivele educației de mediu și metodele orale de comunicare cu preșcolarii în acest domeniu.  

O atențe deosebită a fost atrasă asupra metodelor de apreciere și explorare a mediului înconjurător de către preșcolari. Cadrele didactice au manifestat un interes viu în cazul utilizării metodelor de acțiune simulată (jocuri didactice, jocuri pe rol, dramatizări) pe parcursul educației ecologice. Au fost analizate și principalele mijloce utilizate în grădinițe, cu acest scop. Trainerii împreună cu educatorii au identificat principalele activități realizate în cadrul educației de mediu cu preșcolarii.  Accentul a fost pus pe crearea de trasee eco și ungherașe vii, care pot fi ușor realizate împreună cu copii. Trainerii au sugerat unele jocuri eco care vor contribui la formarea noilor priceperi și deprinderi la preșcolari pentru  un stil de viață sustenabil.

Menționăm că în cadrul instruirii educatorii au învățat cum să utilizeze tehnologiile informaționale  în cadrul activităților  de educația ecologică, utilizarea aplicațiilor tematice, să creeze cu ajutorul sunetului  ambianțe diverse  și să monteze sonor anumite evenimente realizate în cadrul instituțiilor preșcolare.

Parte a instruirii a fost și lansarea celor 15 povești eco realizate de EcoFM în cadrul proiectului, care vor fi distribuite în grădinițele din Republica Moldova.

Asociația Obștească „Media Grup MERIDIAN” este profund recunoscătoare Direcțiilor Educație  din raioanele Ștefan Vodă, Anenii Noi, Ungheni, Singerei și Fălești pentru deschiderea prietenească și ajutorul oferit la organizarea instruirilor.

Asociația Obștească„Media Grup MERIDIAN” este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „Educație și constientizare pentru comunități active”.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeanăși implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).