Tinerii din Sîngera împreună cu APL , promovează principiile bunei guvernări locale și bugetarea participativă

A.O. ʺPentru Motivație și Dezvoltare Comunitarăʺ a implementat în orășelul Sîngera, proiectul ʺConsorțiu pentru buna guvernareʺ, în cadrul programului „Agreed Project – Activarea reformei guvernării pentru îmbunătățirea dezvoltării”, implementat de ALDA (Association of Local Democracy Agencies).

Scopul proiectului dat constă în promovarea democrației participative și a bunei guvernări la nivel local prin formarea și consolidarea capacităților de gândire critică și educație civică a cetățenilor din orașul Singera și a localităților din imediata apropiere. Pe parcursul realizării proiectului, echipa de implementare a dorit să îmbunătățească cunoștințele despre cetățenie activă în rândul tinerilor, să crească gradul de implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor în orașul Sîngera, prin oficializarea unui consorțiu pentru buna guvernare. Un alt obiectiv al proiectului prevede sporirea credibilității și a cooperării dintre APL și cetățeni prin organizarea unor activități comune, ca exemplu în cazul proiectului dat, o cafenea cu cetățenii. Un obiectiv aparte a fost creșterea implicării cetățenilor în activități care reduc impacul omului asupra mediului.

Din start au fost organizate trei sesiuni de instruire în domeniul cunoașterii și analizei critice a structurii unui ALP, apoi a avut loc un training pe bugetarea participativă, după care tinerii voluntari au asistat la o ședință a consiliului local, după care tinerii au intervievat consilierii.

O altă activitate din cadrul proiectului a fost organizarea unei cafenele publice cu genericul ʺO cafea cu un consilierʺ, unde au participat consilierii din localitate, cetățeni, tineri, etc.

Menționăm că în cadrul proiectului dat în orășelul Dobrogea s-a amenajat un teren de joacă pentru copii.

Asistentul de proiect Botnari Felicia a relatat pentru EcoFM detalii despre durabilitatea acestui proiect:

Felicia Botnari, asistentă de proiect

Acest material este realizat în cadrul proiectului „AGREED – Activarea reformei guvernării pentru îmbunătățirea dezvoltării”, implementat de ALDA Europa, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de NED – Fondul Național pentru Dezvoltare