UE//Elevii din or. Cantemir vor deprinde abilități de manager energetic

Proiectul „Consolidarea capacităților locale pentru implementarea strategiei pentru energia durabilă în or. Cantemir (CCLISED)” este implementat de AO Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile, este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Echipa proiectului CCLISED a pregătit un set de materiale necesare pentru monitorizarea eficienței energetice și deja l-a predat către instituțiile de învățământ din or. Cantemir. La evenimentul de prezentare a setului demonstrativ au participat reprezentanți ai instituțiilor educaționale (profesori și directori), precum și managerul energetic din cadrul Consiliului raional Cantemir. Utilajul donat va fi utilizat la lecțiile dedicate monitorizării consumului de energie, realizate în cadrul proiectului.

Astfel, împreună cu experții locali și de proiect, elevii vor învăța ce înseamnă să fii un consumator energetic conștiincios, vor deprinde abilități de manager energetic pe baza clădirii propriei școli. Ei vor învăța să citească contoarele de energie electrică, energie termică și apă, să măsoare temperatura și umiditatea din cameră, să creeze o bază de date pentru monitorizarea indicatorilor și să analizeze datele colectate, identificând măsurile de eficiență energetică.

Potrivit managerului proiectului Irina Plis, scopul acestei acțiuni este implicarea tinerilor în monitorizarea rezultatelor obținute ca urmare a măsurilor de eficiență energetică realizate în clădirile publice din or. Cantemir, cu sprijinul Uniunii Europene. Prin joc și lecții practice, elevii vor conștientiza importanța reducerii consumului de energie, vor deveni promotori ai eficienței energetice, vor fi mai bine pregătiți în fața schimbărilor climatice din viitor și vor contribui la procesul de luare a deciziilor:

Tot în cadrul proiectului respectiv, elevii din I.P. Gimnaziul „Mihai Eminescu”, or. Cantemir, au participat la o activitate de conștientizare și informare a influenței plasticului în viața noastră, realizată de AO „Tinerii pentru EcoPlastic”.

Pe parcursul activității elevii au fost informați despre:

– Avantajele și dezavantajele plasticului;

– Tipuri de plastic;

– Ce se întâmplă cu plasticul nereciclabil.

„Da, există mult plastic în viața noastă, acest lucru ne ajută, dar și dăunează mediului. Trebuie să acționăm pentru a refolosi și a înlocui plasticul din viața noastră. Activitatea de azi m-a motivat să acționez în acest domeniu mai mult”, a menționat Sebastian Isac, elev în clasa a 7-a ”B”.

Scopul instruirii a fost de a informa tinerii despre impactul plasticului, atât asupra mediului, cât și a sănătății omului, de a încuraja o atitudine responsabilă față de consum și față de reciclarea plasticului, a afla despre posibilitățile și practicile de viață prietenoasă mediului.

Asociația Obștească„Media Grup MERIDIAN” este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „Educație și constientizare pentru comunități active”.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeanăși implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).