Oportunități noi pentru bicicliștii din Ungheni

A.O. „Centrul Regional de Dezvotare Durabilăʺ  a implementat în Municipiul Ungheni proiectul „Ungheni pentru dezvoltare durabilă a mobilității urbaneʺ, în cadrul programului „Agreed Project – Activarea reformei guvernării pentru îmbunătățirea dezvoltării”, implementat de ALDA (Association of Local Democracy Agencies).

Scopul principal a proiectului a fost valorificarea durabila a spațiului urban prin reconversia unui teren neutiizat în cadul unui proces de planificare participativă sustenabilă și transformarea acesteea în pistă pentru bicicliști cu funcție de agrement. Partenerul principal în cadrul acestui proiect a fost Primăria Municipiului Ungheni care a soluționat problema acstei zone de agrement prin amenajarea unei piste de bicicliști.

Activitățile în cadrul proiectului au început cu sondajul de opinie online cu cetățenii, unde au fost colectate opinii ale locuitorilor referitoare la percepția mobilității urbane. Au fost colectate idei și propuneri pentru planificarea ulterioară a planului de mobilitate urbană a Municipiului Ungheni.

O altă activitate rezultativă a fost conferința ʺPlan de mobilitate urbană durabilă pentru un municipiu accesibil și incluzivʺ unde a fost prezentate rezultatele sondajului de opinie online, rezultatele disiminate în comunitate.

Următoarea activitate cu implicarea unui număr mare de cetățeni, în special elevi, liceeni, copii, a fost ʺCampania de conștientizare cu privire la săptămâna europeană de mobilitateʺ.

Ina Olearciuc membră a echipei de implementare a proiectului afirmă că pe perioada campaniai în Municipiul Ungheni s-au realizat mai multe activități:

Ina Olearciuc, membră a echipei de implementare

O altă activitate care a avut ca scop promovarea transportului eco a fost ʺCampania de promovare a transportului prietenos mediuluiʺ în cadrul căreea cetățenii au aflat noțiuni importante și tipurile de tranport ecologic, cum ar trebui să arate un oraș durabil și un transport durabil într-un oraș dezvoltat, despre necesitatea utilizării transportului prietenos mediului. Ca inovație a fost promovate aplicații care  ajută cuantificarea influenței asupra mediului.

Pentru a promova mersul pe bicicletă în cadrul proiectului a fost organizat un Maraton Municipal unde au participat mai mulți cetățeni, indiferent de vârstă.

Activitatea chee desfășurată în cadrul acestui proiect a fost amenajare a circa 234 m² pentru piste în parcul ʺMicul Clujʺ din Municipiul Ungheni, unde potrivit Inei Olearciuc  au fost organizate unele activități ale proiectului:

Ina Olearciuc, membră a echipei de implementare

Acest material este realizat în cadrul proiectului „AGREED – Activarea reformei guvernării pentru îmbunătățirea dezvoltării”, implementat de ALDA Europa, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de NED – Fondul Național pentru Dezvoltare