UE// A.O.”Renașterea Rurală”a semnat un acord de colaborare cu Consiliul Raional Strășeni.

Asociația Obștească „Renașterea Rurală” a semnat  acordul de colaborare cu Consiliul Raional Strășeni în cadrul mesei rotunde dedicate lansării proiectului „Abilitarea și implicarea cetățenilor din municipiul Strășeni pentru monitorizarea eficienței energetice a clădirilor publice, inclusiv la Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”.  Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În cadrul acordului, partenerii din grupul de lucru vor coordona şi implementa toate activitaţile din proiect, înclusiv analiza pre-audit a Spitalului Raional Strășeni. Partenerii sunt responsabili de management-ul general al activităţilor în cadrul proiectului în curs de implementare, realizarea calitativă şi la timp a acţiunilor în conformitate cu planul activităţilor specificate în proiect. La executarea atribuţiilor, partenerii vor respecta procedurile donatorilor şi legislaţia naţională. Partenerii oferă toate responsabilităţile şi drepturile aferente parteneriatului din cadrul proiectului .

 La eveniment s-a dat citire Procesului-Verbal de formare a Grupului de Lucru, privind monitorizarea procesului de modernizare a IPLT „Ion Vatamanu” mun. Ștrășeni, cu interes sporit au fost urmărite prezentările experților în lobby, advocacy și eficiența energetică, precum și în procesul de abilitare al cetățenilor: mediatizare și vizibilitate.

În perioada imediat următoare A. O.”Renașterea Rurală”, în baza acordului semnat, va livra un lot destinat stăvilirii răspândirii pandemiei de COVID 19. Lotul este format din două stații automate de dezinfectare a mâinilor, covorașe de dezinfectare a încălțămintei, măști  de protecție de unică folosință.

Ptrivit reprezentantului  A. O.”Renașterea Rurală”, Viorica Ursu dacă sursele financiare vor fi direcționate așa cum a fost planificat, atunci rentabilitatea eficientizării va fi resimțită de către beneficiari:

Viorica Ursu a declarat că un alt obiectiv al proiectului este informarea populației din localitate:

Asociația Obștească„Media Grup MERIDIAN” este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „ EDUCAȚIE ȘI CONȘTIENTIZARE PENTRU COMUNITĂȚI ACTIVE 

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeanăși implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).