UE// Tinerii din Călărași contribuie la dezvoltarea serviciilor calitative de alimentare cu apă și canalizare

Proiectul recent lansat la Călărași, „Tinerii din Călărași contribuie la dezvoltarea serviciilor calitative de alimentare cu apă și canalizare”  implementat de A.O. „FĂCLIA” și  este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În cadrul acestui proiect, echipa de implementare își propune să creeze un grup de inițiativă format din reprezentanți ai societății civile, reprezentanți ai autorităților publice locale și ai operatorului de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare din Călărași pentru a monitoriza participativ proiectul „Îmbunătăţirea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în or. Călăraşi”.  Astfel, va exista  suport și expertiză a factorilor de decizie pentru a realiza cât mai corect și transparent procesele de achiziții publice, dar, și a evalua calitatea serviciilor.

Vor fi selectați 30 de tineri din comunitate în urma unui concurs, care vor învăța să se implice în procesul de monitorizare, să participle la luarea deciziilor, vor afla cum să organizeze manifestații comunitare sau campanii de advocacy, devenind astfel mai implicați social și mai responsabili.  În urma instruirilor acești lideri comunitari se vor implica la creșterea nivelului de conștientizare a populației, începând cu semenii lor, unde vor discuta despre importanța calității apei, folosirea rațională și îmbunătățirea calitatea ei.

Mai multe despre această initiativă, coordonatoarea proiectului, Angela Ciocîrlan a declarant următoarele:

Despre proiectul investițional din raion „Îmbunătăţirea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în or.Călăraşi” vor fi informate aproximativ 5000 de persoane. Proiectul dat este unul considerat important de către băștinași, pentru că zona de nord a urbei nu este conectată la apă și canalizare, iar instalațiile existente sunt învechite.

Asociația Obștească„Media Grup MERIDIAN” este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „ EDUCAȚIE ȘI CONȘTIENTIZARE PENTRU COMUNITĂȚI ACTIVE

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeanăși implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).