UE/ Două proiecte europene au fost finalizate cu succes în raionul Călărași

A.O. Asociația Comunitară pentru Educație și Dezvoltare „ASCED” a implementat în cadrul programului de granturi „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” două proiecte în raionul Călărași și anume: ”SUNT TÂNĂR – DECI MĂ IMPLIC” și „E-START. Educație și Suport Tinerilor Activi din Raionul Tău”. Ambele proiecte au fost dedicate tinerilor și au avut ca scop sporirea gradului de participare a tinerilor din mediul rural în soluționarea și conștientizarea problemelor din comunitate.

Proiectul ”SUNT TÂNĂR – DECI MĂ IMPLIC” a derulat în perioada august 2020-ianuarie 2021 având ca benediciari 20 de tineri din orașul Călărași. Tinerii au fost instruiți  pentru a deveni cetățeni activi care să  se implică în procesele decezionale locale, participă la motitorizarea activității autorităților publice, iau parte la soluționarea unor probleme locale.  În cadrul instruirilor tinerii au învățat cum să realizeze campanii de advocacy pentru soluționarea problemelor din localitate, au identificat problemele comunitare, au dezvoltat competențele media.

Rolul de mentor în realizarea materialelor jurnalistice a revenit ziarului regional „Expresul”, unde tinerii au avut oportunitatea să publice produsele media elaborate.

O altă realizare este expoziția foto dedicată problemelor actuale ale tinerilor, incluzând patru teme prioritare: managementul deșeurior solide din or. Călărași, calitatea apei potabile, calitatea seviciilor publice, problemele de tineret.

Benificiarii proiectului „E-START. Educație și Suport Tinerilor Activi din Raionul Tău”, au fost 30 de tineri din cinci localități rurale ale raionului  Călărași.  Scopul proiectului constă în creșterea implicării tinerilor în procesul de dezvoltare durabilă la nivel local. Implimentatorii și-au propus crearea unui mecanizm funcțional de implicare a tinerilor în procesul de management și planificare a infrastructurii publice în raionul Călărași, facilitarea dialogului și acordarea suportului în stabilirea parteneriatului între tineri și reprezentanții autorităților publice locale în vederea dezvoltării unor servicii publice durabile, cerșterea nivelului de informare a populației.

Tinerii, în urma insruirilor, au organizat o serie șe ședințe comunitare în fiecare dintre cele cinci localități de baștină, au identificat problemele prioritare din localitatea natală. Au fost organizate  cinci campanii de informare și activități de salubrizare din localitatățile natale ale beneficiarilor. Au fost renovate și pictate trei stații de așteptare a transportului public. În orașul Călărași a fost organizată o campanie de sensibilizare unde tinerii implicați au repartizat torbițe eco în schimbul sacoșelor din plastic, informând populația despre importanța minimizării produselor din plastic. Vor urma curând ultimile activități ale proiectului și anume două campanii de plantare a copacilor.

La capitolul durabilitate, Badan Mariana, coordonatoarea celor două proiecte  practic finalizate, ne-a declarant următoarele:

Asociația ObșteascăMedia Grup MERIDIAN este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „ VOCEA TINERILOR – element durabil pentru un viitor verde” în raioanele Ștefan Vodă, Fălești, Sângerei și Anenii Noi.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeanăși implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).