UE//Cetățenii din Capaclia optează pentru o localitate mai curată

Mai mulți cetățeni din localitatea Capaclia au participat la audieri publice privind particularitățile creării serviciului de management a deșeurilor menagere solide, activitate în cadrul proiectului ”Capaclia Mai Conștientă, Capaclia Mai Curată”, implementat de A.O. ”Capaclia-Alsacia”,  realizat prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În cadrul evenimentelor au fost prezentate și analizate împreună cu locuitorii satului mai multe documente necesare localității. Ședința a fost moderată de coordonatorul proiectului ”Capaclia Mai Conștientă, Capaclia Mai Curată” Rima Stăvilă, care a venit în fața publicului cu mai multe subiecte strigente pentru satul Capaclia. A fost elaborată și aprobată componenta ”Managementul deșeurilor solide” în cadrul Planului strategic de dezvoltare social-economică a satului Capaclia, r-l Cantemir pentru anii 2021-2025. A fost consultat Regulamentul cu privire la salubrizarea și menținerea curățeniei pe teritoriul satului Capaclia. Discuții active cu cetățenii a provocat subiectul stabilirii taxei de salubrizare și analizei Regulamentului privind administrarea taxei de salubrizare.

Despre cum au decurs consultările publice în cadrul proiectulu coordonatorul  Rima Stăvilă a declarat pentru Eco FM următoarele:

Proiectul ”Capaclia Mai Conștientă, Capaclia Mai Curată”,  are drept scop primordial, creșterea gradului de conștientizare a locuitorilor din comunitate și atragerea lor în crearea, funcționarea și monitorizarea serviciului de gestionare a deșeurilor. Unul dintre obiectivele proiectului este creșterea gradului de conștientizare a elevilor din gimnaziul din localitate privind pericolul contaminării mediului ambiant cu deșeuri. În cadrul campaniei de salubrizare a localității, echipa de implementare a proiectului planifică înlăturarea celor patru gunoiști spontane din perimetrul localității, pe teritoriul cărora vor fi plantați copaci.

Asociația ObșteascăMedia Grup MERIDIAN este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „ VOCEA TINERILOR – element durabil pentru un viitor verde” în raioanele Ștefan Vodă, Fălești, Sângerei și Anenii Noi.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeanăși implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).