UE // Tinerii din Fălești își dezvoltă capacitățile

În cadrul atelierului de instruire cu tinerii din 8 decembrie curent, organizat de AO „CUTEZĂTORUL” în cadrul proiectului „Cetățeni implicați- comunități dezvoltate- servicii de caliatate”, finanțat de Uniunea Europeană, cei 20 de paricipanți au învățat cum se crează și se execută bugetul urbei, cum pot participa la procesele de luare a deciziilor, implementare a proiectelor de investiție, monitorizare a achizițiilor publice și de implicare a în acțiuni de protecție a mediului.

Raportul „Modalitățile de participare a tinerilor în procesele de luare a deciziilor, implicarea lor în guvernarea locală și îmbunătățirea serviciilor publice AAC” a fost prezentat de primarul de Fălești Alexandru Severin care a răspuns la nenumăratele întrebări ale tinerilor, incadrați activ în discuții privitor la cele relatate în raport și rolul lor în dezvoltarea orașului. Primarul a menționat că este bucuros că tinerii sunt acivi și îi așteaptă la primărie cu noi inițiative și idei privind amenajarea și dezvoltarea orașului.

Despre alte activități privind progresul proiectului „Cetățeni implicați- comunități dezvoltate- servicii de caliatate”, rolul Uniunii Europene și GIZ Moldova în crearea infrastructurii AAC în raionul Fălești, organizarea și monitorizarea corectă a achizițiilor publice au fost prezentate de către Victor Cimpoies și Alexandru Prodan, experți ai proiectului.

AO ”CUTEZĂTORUL” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Cetăţeni implicaţi – comunităţi dezvoltate – servicii de calitate” în raionul Fălești.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor in Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.