Radio EcoFM Făleşti: Emisiunea din 26.10.2020

În program:
– Finalizarea proiectului „Parteneriat pentru buna guvernare și dezvoltare locală a or.Fălești”;
– Diminuarea impactului schimbărilor climatice în agricultură;
– Concursul republican „La izvoarele înțelepciunii” etapa raională;