Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabilă realizează cu suces un proiect de mediu în raionul Glodeni.

Sâmbătă, 3 noiembrie s-a realizat plantarea celor 4 ha de fâşii riverane/de protecție a râului Glodeanca, în cadrul proiectului „Elaborarea Planului Integrat de Gestionare a Bazinului Hidrografic Camenca”, implementat de către Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabilă, în baza grantului oferit din programul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul de apă și sanitație în Republica Moldova (Faza 01)”.

Proiectul respectiv va contribui la îmbunătățirea stării ecologice a resurselor de apă din Bazinul Hidrografic Camenca, afluent al râului Prut.

Pentru a avea rezultate concrete şi o continuitate a activităţilor proiectului realizatorii și-au propus să implementeze un proiect pilot în bazinul râului Glodeanca, afluent al râului Camenca, lângă satul Nicolaevca, raionul Glodeni. Pe malul unul lac situat pe cursul râului a fost amenajat un popas turistic, au fost decolmatate și amenajate 3 izvoare care alimentează râul cu apă şi s-a plantat 4 ha de fâşii riverane/de protecție a râului. Sâmbătă au fost plantați peste 2500 de puieți de talie înaltă de diferite specii cum ar fi: salcie albă, plop, tei, palten de câmp. Puieţi de talie joasă ca: salcâm, tei, paltin de câmp, nuc negru, glădiţă vor fi plantați de către specialiști cu agregate silvice speciale. În total vor fi plantați 14.600 puieţi care ulterior vor fi îngrijiți de către proprietarul terenului.

La moment Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă vine cu propuneri pentru a implementa şi pe alte râuleţe activităţi similare, oamenii fiind dispuşi să participe cu partea lor de cofinanţare. Primăriile acestor localități sunt dispuse să contribuie la amenajarea locurilor de popas de pe lângă monumentele naturale protejate de stat situate pe malul râului Camenca.