UE/ Concurs de produse media

Asociația Obștească „Media Grup MERIDIAN” (postul de radio EcoFM), în cadrul proiectului „VOCEA TINERILOR – ELEMENT DURABIL PENTRU UN VIITOR VERDE” lansează concursul produselor radio , destinat tinerilor activi din Republica Moldova.

Concursul  se desfășoară în perioada 1 mai 2021– 30 iunie 2021 și este dedicat tinerilor din raioanele Ștefan Vodă, Anenii Noi, Fălești și Sîngerei. Fiecare aplicant va elabora un podcast și 2 campanii media pe următoarele tematici:

  • eficiență energetică,
  • gestionarea deșeurilor,
  • apă și canalizare,
  • probleme de mediu afrente serviciilor publice locale
  • proiecte UE implementate

Condiții de participare

La concurs pot participa tineri din Republica Moldova, (individual sau în grup). Materialele trebuie să fie realizate cu forțe proprii, în limbile română, rusă sau engleză. Un/o participant/ă poate transmite câte o singură lucrare la fiecare categorie a concursului.

Lucrările vor fi transmise  electronic şi trebuie să corespundă temei concursului

PODCAST – vor fi acceptate materiale cu o durată maxima de 30 minute, realizate de participanți cu forțe proprii salvate  în format mp3.

CAMPANII MEDIA –  vor conține spoturi de sensibilizare a cetățenilor la nivel local sau regional cu privire la tematica concursului sau promovare a acțiunilor de mediu ale ONG-urilor  locale.

Notă: Lucrările care nu vor corespunde condiţiilor tehnice descrise mai sus vor fi descalificate.

Depunerea dosarelor

Pentru participare la concurs, participanții vor transmite lucrările pe adresa electronică:concurs@ecofm.md. Lucrările  vor fi însoțite de o notă informativă cu următoarele informații obligatorii:

titlul/denumirea podcastului  și o scurtă descriere a semnificației/mesajului;

titlul/denumirea campaniei media  și o scurtă descriere a semnificației/mesajului;

numele și prenumele autorului/autoarei ;

localitatea, instituția de învățământ, clasa/grupa;   

un număr de telefon și o adresă electronică de contact.

Data-limită de prezentare a dosarelor: 30 iunie 2021, ora 18.00

Evaluarea lucrărilor

Lucrările transmise la concurs vor fi evaluate de experți din echipa de implemenatare a proiectului. Membrii juriului vor aprecia lucrările după următoarele criterii: corespunderea tematicii anunțate; expresivitatea și originalitatea lucrării; expunerea logică a mesajului.

Premierea câștigătorilor

Totalizarea rezultatelor concursului va avea loc la începutul lunii iulie 2021.

Autorii/autoarele celor mai bune produse media vor fi premiați/premiate cu premii bănești.

Pentru informații suplimentare:

Alexandru Nistiriuc, Redactor-șef, EcoFM, manager proiect „Vocea Tinerilor- element durabil pentru un viitor verde”

tel.: 069788667, 069155998  e-mail: nistiriuc@ecofm.md, concurs@ecofm.md

www.ecofm.md

Asociația Obștească „Media Grup MERIDIAN” este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „ VOCEA TINERILOR – element durabil pentru un viitor verde” în raioanele Ștefan Vodă, Fălești, Sângerei și Anenii Noi.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).