UE // Comitetul local de cetățeni Falestii Noi, a elaborat Strategia de comunicare și implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor și de monitorizare a investițiilor publice.

Proiectul „Cetățeni implicați- comunități dezvoltate- servicii de calitate” este implimentat de A.O. „CUTEZĂTORUL”  prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În cadrul ultimului din cele 3 ateliere preconizate, membrii Grupului de lucru și CLC Făleștii Noi au elaborat Strategia de comunicare și implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor și de monitorizare a investițiilor publice pentru anii 2021-2023.

Participanții la eveniment au luat cunoștintă cu textul strategiei, comentariile experților asupra procesului de elaborare participativă a ei, sarcinilor privind monitorizarea, evaluarea și implementarea Strategiei de comunicare și implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor și monitorizare a investițiilor publice.

Evenimentul a fost organizat de AO „CUTEZĂTORUL” în colaborare cu AO „Noi viitorul luminos”, Consiliul raional Fălești, primăria orasului, DPGCL Fălești și Consiliul raional al tinerilor.

Asociația ObșteascăMedia Grup MERIDIAN este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „ VOCEA TINERILOR – element durabil pentru un viitor verde” în raioanele Ștefan Vodă, Fălești, Sângerei și Anenii Noi.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeanăși implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.