A fost aprobat planul de acțiuni pentru următoarea etapă de desfășurare în cadrul proiectului european TIMMOD

La 13 ianuarie a avut loc a doua întâlnire a echipei de implementare a proiectului „Promovarea inovației tehnologice în monitorizarea și modelarea mediului pentru evaluarea resurselor piscicole și non-piscicole ” (TIMMOD) unde au fost evaluate progresele actuale de implementare a proiectului.

Potrivit lui Victor Cotruță, director executiv REC Moldova, printre subiectele discutate au fost analizate două rapoarte pregătite de echipa de implementare, și anume: ”Evaluarea privind inovațiile tehnologice în monitorizarea și evaluarea mediului marin a stocului de pește și a resurselor non-piscicole” și Studiul privind mecanismele de coordonare transfrontalieră, resursele organizaționale și umane disponibile în zonă și relevanța acestora pentru actualizarea tehnologică planificată. Identificarea problemelor prioritare, stabilite în conformitate cu MSFD (Marine Strategy Framework Directive) și DCF (Data Collection Framework).

Un alt subiect al ședinței a constat în pregătirea raportului de progres pentru lunile octombrie, 2020 – ianuarie, 2021, au fost planificate activitățile pentru următoarele 4 luni de implementare a proiectului, în special ținând cont de situația pandemică din țările implicate în proiect – Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova și România. La ședința on line au participat toți partenerii proiectului.

Proiectul „Promovarea inovației tehnologice în monitorizarea și modelarea mediului pentru evaluarea resurselor piscicole și a altor resurse acvatice vii” (TIMMOD) face parte din cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, iar Centrul Regional de Mediu Moldova (REC Moldova) este în calitate de partener din partea Republicii Moldova

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.