Informații cu privire la organizarea Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului 2018

În anul curent, pentru organizarea Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului 2018,  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, de comun cu subdiviziunile sale: Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Agenția „Moldsilva”, a prezentat Guvernului Planul de acţiuni privind desfăşurarea lucrărilor consacrate Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră” care prevede următoarele acțiuni și instituțiile responsabile:

 

1. Ajutorarea regenerării naturale în fondul forestier pe o suprafață de 800 ha. Agenţia “Moldsilva”
2. Crearea culturilor silvice în fondul forestier pe o suprafaţă de 530 ha. Agenţia  “Moldsilva”
3. Executarea lucrărilor de plantare a arborilor și arbuștilor în perdelele forestiere de protecţie a traseelor (drumurilor) auto și căilor ferate. Ministerul Economiei şi Infrastructurii
4. Plantarea  arborilor şi arbuştilor în număr de   13770 unităţi în mun. Chişinău şi 129130 unităţi în localităţile ţării. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelele I şi II
5. Executarea lucrărilor de plantare şi înverzire a terenurilor, zonelor de protecţie a apelor, rîurilor şi bazinelor acvatice. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale
6. Informarea populaţiei despre efectuarea lucrărilor de înverzire şi amenajare a terenurilor, plantarea puieţilor şi altor acţiuni organizate în cadrul Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră”. MADRM, Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”

Pentru lucrările de regenerare în fondul forestier național gestionat de Agenția „Moldsilva”, în cadrul Zilei de Înverzire 2018, sunt planificate acțiuni în 24 de entități silvice subordonate, care vor include: lucrări de plantare a arborilor, ajutorarea regenerării naturale prin semănatul sub masiv, lucrări de completare cu puieți, scoaterea și sortarea acestora din pepiniere, crearea secțiilor de semănături și repicaje în pepinieriile silvice.

Astfel,  Agenţia „Moldsilva” va realiza următoarele activități în fondul forestier:

– crearea culturilor silvice pe o suprafaţă de 531 ha utilizând 3 milioane de puieţi;

– efectuarea lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale, pe o suprafață de 800 ha încorporând în sol 100 tone de ghindă;

– efectuarea lucrărilor de completare a culturilor silvice, create în anii precedenți, pe o suprafaţa de 2560 utilizînd cca 7 milioane de puieţi.

Pentru executarea lucrărilor de plantare şi completare a culturilor silvice, precum şi pentru dezvoltarea reţelei de spaţii verzi, în cadrul lunarului de înverzire a Plaiului Natal, entităţile silvice au crescut în pepinierele silvice peste 16 milioane de puieţi cu un spectru de 60 specii, ce va fi utilizat atît pentru necesitățile proprii cît și pentru cererile parvenite din partea Autorităților Publice Locale de nivel I și II, agenților economici și alte instituții.

Totodată, Agenţia „Moldsilva” prin intermediul entităților din teritoriu vor crea condițiile necesare pentru toate instituțiile precum și pentru persoanele fizice ce doresc să se implice și să participe în cadrul campaniei de plantare ce va demara cu ocazia Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului “Un arbore pentru dăinuirea noastră”.

Tot în acest context, Agenţia „Moldsilva”, poate sprijini cu asistența tehnica inițiativele ce vizează împădurirea unor terenuri din afara fondului forestier național, inapte folosințelor agricole.

Acțiunile date vor contribui la regenerarea pădurilor și extinderea suprafețelor ocupate cu vegetație forestieră precum și la îmbunătățirea condițiilor de mediu.

Sursa: Agenția Moldsilva

Post Author: Eco FM