Educația ecologică- o șansă pentru viitor

La Ștefan Vodă în incinta Muzeului Verde s-a desfășurat Conferința raională ,,Educația ecologică- o șansă pentru viitor”, proiect implementat de către Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă, cu suportul Agenției Austriacă pentru Dezvoltare.

Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă și-a  propus prin realizarea acestui proiect de a informa și sensibiliza publicul despre importanța relației om-natură, extinderea educației ecologice în afara mediului școlar, de a  creea condiții și mecanisme de informare, educare și sensibilizare ecologică a tinerii generații și a întregii populații, de asigurat funcționalitatea Muzeului Verde din or.Ștefan Vodă, care este un centru adevărat de informare și educație ecologică în regiunea de sud est a Republicii Moldova. Proiectul a presupus mai multe activități realizate cu succes pe parcurs care au vizat nu numai generația tânără dar și maturii. A fost editată o culegere de legende colectate care va fi distribuită în toate bibliotecile(27 sătești și 27 școlare), primării(23), ONG-urilor locale, vizitatorilor muzeului cât  și tuturor persoanelor interesate.

«Implementarea cu succes a proiectului dat a developat unele priorități pentru acțiunile viitoare a Mișcării Ecologiste Ștefan Vodă, unde ne vom focusa atenția asupra tuturor grupurilor de vârstă », a declarat președintele organizației Tatiana Marin.

Post Author: Eco FM