UE// La Fălești cetățenii participă la elaborarea strategiilor

A.O. Cutezătorul continuă să implementeze cu succes în raionul Fălești proiectul „Cetățeni implicați – comunități dezvoltate – servicii de calitate”, finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În satul Făleștii Noi a fost desfășurat online atelierul nr. 2 privind elaborarea strategiei de comunicare și implicare a cetățenilor în procesul decizional și de monitorizare a investițiilor publice.

La atelier au participat 14 membri ai Grupului de lucru, societății civile și Comitetului Local de Cetățeni din comuna Făleștii Noi. În cadrul lui, participanții și- au consolidat cunoștințele privind scopul și obiectivele Strategiei de comunicare și implicare a cetățenilor în procesele de luare a deciziilor și monitorizare a proiectelor naționale și europene, care sunt grupurile țintă, canalele și produsele de comunicare locale și externe.

Un obiectiv aparte al atelierului a fost elaborarea Planului de activități ale Strategiei, reieșind din obiectivele ei, evaluarea, monitorizarea si implementarea ei. Ultimul atelier din cele trei preconzate, va fi organizat la finele lunii martie, în cadrul căruia va fi prezentatî și discutatî varianta finală a Strategiei, cu participarea consultanților de la Centrul CICO Chișinau.

Asociația ObșteascăMedia Grup MERIDIAN este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „ VOCEA TINERILOR – element durabil pentru un viitor verde” în raioanele Ștefan Vodă, Fălești, Sângerei și Anenii Noi.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeanăși implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.