UE// Drept rezultat al unui proiect european, Centrul Cultural din Colibași va beneficia de un sistem de epurare ecologică

În cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”  A.O. „INTECO” implimentează proiectul „Cultura pentru un mediu sigur și protejat” în satul Colibași, din raionul Cahul. Proiectul își propune creșterea angajamentului civic în satul Colibași pentru promovarea culturii cetățenilor privind protecția mediului afectat de apele uzate.

 Unul dintre obiectivele proiectului se referă la crearea infrastructurii de sanitație a Centrului Cultural Colibași, unica instituție din comunitate care nu a fost conectată la apeduct respectiv nici la sistemul de canalizare. Centrul este  vizitat de aproximativ cinci sute de persoane lunar,  din acest motiv  A.O. „INTECO” a venit cu inițiativa construcției infrastructurii de sanitație, destinată și persoanelor cu nevoi speciale. Blocurile sanitare vor fi conectate la o stație de epurare de mici dimensiuni, apa fiind reutilizată la irigarea parcului public din localitate, acest fapt fiind  noutatea proiectului.

În proiect sunt prevăzute cinci instruiri pentru un grup din douăzeci de tineri (membrii ai grupului local de inițiativă) pe diverse probleme de protecție a mediului înconjurător.

Pentru creșterea gradului de participare a cetățenilor de diferite vârste la pocesul decizional a fost creat un grup de monitorizare responsabil de supravegherea proceselor de construcție a infrastructurii. Grupul de monitorizare este format din zece cetățeni activi, care se întrunesc lunar, se deplasează pe teren monitorizând procesul de construcție și reparație.

Despre creșterea gradului de informare și conștientizare a cetățenilor din satul Colibași, un important obiectiv al proiectului, coordonatoarea Victoria Matveev a declarat că în perioada imediat următoare va fi organizat un flash mob și alte activități ce țin de campana de sensibilizare:

Asociația ObșteascăMedia Grup MERIDIAN este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „ VOCEA TINERILOR – element durabil pentru un viitor verde” în raioanele Ștefan Vodă, Fălești, Sângerei și Anenii Noi.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeanăși implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.