Evaluarea și monitorizarea realizării bunei guvernări locale de către cetățeni

Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă a finisat cu succes proiectul ”Evaluarea și monitorizarea realizării bunei guvernări locale de către cetățeni”, susținut de Fondul Național pentru Democrație.

Scopul primordial al proiectului constă în sporirea gradului de asigurare a transparenței cu cel puțin 30% în elaborarea și implementarea politicilor publice locale prin implicarea și sensibilizarea societății civile

Despre activitățile care au fost realizate în cadrul proiectului, Tatiana Marin, președita Mișcării Ecologiste Ștefan Vodă a declarat următoarele:

În perioada de realizare au fost întreprinse acțiuni cu scopul  consolidării capacităților reprezentanților societății civile de monitorizare, evaluare și formularea recomandărilor  privind îmbunătăţirea politicilor pentru buna guvernare la nivel local. S-a realizat transferul de cunoștințe către alte organizații neguvernamentale și crearea capacităților de monitorizare a proiectelor și programelor locale.

Realizatorii proiectului au încurajat dialogul între actorii administrației publice locale  și cei din societatea civilă privind  elaborarea și formularea recomandărilor pentru implementarea cadrului legislativ necesar pentru buna guvernare locală. Au fost acordate servicii informative şi consultative publicului și de monitorizare a respectării  transparenţei în procesul decizional.

În perioada de realizare s-a monitorizat implicarea cetățenilor în  procesul decizional al primăriilor Feștelita, Marianca (r.Ștefan Vodă), Gura Bîcului (r.Anenii-Noi), Tănătari (r.Căușeni). Cetățenii activi din localitățile sus  menționate prin diferite căi au participat la activitățile planificate de APL-uri.

În scop de informare și sensibilizare a cetățenilor și APL-urilor privind transparența decizională Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă a elaborat ,, Ghidul de bune practici pentru asigurarea transparenței în guvernarea locală pentru cetățeni”. Ghidul a fost elaborat în  număr de 1000 exemplare și distribuit către10 ONG-uri locale, 14 biblioteci, 100 cetățeni, dar și la 27 primării din raioanele: Anenii-Noi, Căușeni și Ștefan Vodă.

În perioada de implementare a fost organizată o suită de evenimente destinate tematicii proiectului. Merită de remarcat Ziua Ușilor Deschise, organizată de primăriile Tănătari, Anenii-Noi, Gura Bîcului, Marianca de Jos și Feștelița. Circa 123 cetățeni au pășit pragul primăriilor pentru a face cunoștință cu funcționarii și consierii locali, asigurându-se că vor avea acces pemanent la informația necesară în orice moment. Funcționarii și cetățenii, au convenit că în perioada pandemiei de COVID 19 să fie utilizate instrumente electronice la fiecare primărie, pentru a avea access la informația administrativă și decizională. Echipa de implementare a proiectului consideră că au fost realizate toate obiectivele și sarcinile propuse anterior. Remarcăm că proiectul ”Evaluarea și monitorizarea realizării bunei guvernări locale de către cetățeni”,realizat de Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă a fost susținut de Fondul Național pentru Democrație

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.