Întrunirea AFPMDD cu utilizatorii de resurse acvatice din bazinele râurilor Camenca, Căldărușa și Glodeanca

Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă (AFPMDD) în parteneriat cu Comitetul de sub-bazin hidrografic Camenca și Consiliul Raional Glodeni a desfăşurat întrunirea cu utilizatorii de resurse acvatice din bazinele râurilor Camenca, Căldărușa și Glodeanca, la care au participat deținători de bazine acvatice, reprezentanţi ai întreprinderilor municipale a utilizatorilor de apă, ai Inspecţiei pentru Protecţia Mediului, ai ONG-urilor, specialişti în domeniu, în cadrul proiectului „Elaborarea planului integrat de gestionare a BH Camenca” implementat în baza programului de granturi din cadrul proiectului SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” (Faza 01). Gestionar al Programului de Suport (granturi) este Agenția “Apele Moldovei”.


La eveniment au fost prezentate activităţile desfăşurate în cadrul proiectului până la etapa actuală şi rezultatele obţinute, au avut loc consultări cu privire la Programul de măsuri propus pentru perioada 2019-2024, a fost trecută în revistă analiza economică a utilizării resurselor de apă din BH Camenca, Gestionarea bazinelor acvatice. În cadrul evenimentului au fost propuşi membrii grupurilor de lucru din Secretariatul tehnic al Comitetului de sub-bazin hidrografic Camenca.


Scopul primordial al proiectului constă în îmbunătățirea stării ecologice a resurselor de apă din bazinul hidrografic Camenca, afluent al râului Prut. Principalele obiective ale proiectului constau în: elaborarea și dezvoltarea Planului Integrat de Gestionare a Bazinului Hidrografic Camenca conform Directivei-cadru privind apa a UE ca parte integrantă a Planului de Gestionare a Bazinului Hidrografic Prut (PGBH), crearea și dezvoltarea Comitetului de sub-bazin hidrografic Camenca, inclusiv afluenții săi, cooperarea bazinală consolidată în reabilitarea ecologică a BH și în gestionarea resurselor de apă, conștientizarea populației despre importanţa protecției râurilor și bazinelor hidrografice. Pe parcursul implementării proiectului s-au realizat mai multe activități dintre care reamintim: elaborarea Planului Integrat de Gestionare a BH Camenca, Planul de Măsuri pentru perioada 2019-2024, crearea secretariatului Tehnic și a grupurilor de lucru; Elaborarea regulamentului de funcționare a Comitetului de sub-bazin hidrografic Camenca. Pentru a avea rezultate concrete şi o continuitate a activităţilor proiectului implementatorii proiectului și-au propus să realizeze un proiect pilot în bazinul râului Glodeanca, comuna Danu, satul Nicolaevca, afluent Camenca, cu implicarea agenţilor economici, APL, etc. Pe malul unul lac de pe cursul râului Glodeanca a fost amenajat un popas turistic, au fost decolmatate şi amenajate câteva izvoare ale râului şi s-au plantat 4 ha de fâşii riverane/de protecție a râului (16000 de puieţi).
La moment pentru a asigura și mai mult durabilitatea proiectului Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă are mai multe propuneri pentru a implementa şi pe alte râuleţe din BH Camenca activități similare. Solicitanții sunt dispuși să participe cu partea lor de cofinanţare, primăriile au venit cu inițiativa de a amenaja locurile de popas de pe lângă monumentele naturale protejate de stat prezente în zonă.