A fost lansată vânătoarea la mistreți

De la 29 septembrie până la 31 decembrie în sectoarele arendate în scop de gospodărire cinegetică…